Klubbserien 2017 – 2018

Velkommen til Klubbserien 2017-2018. Dette er en turnering for klubblag som går gjennom hele sesongen. Klubber kan stille med flere lag og lagene blir satt opp i puljer hvor det spilles matcher i seriespillformat mellom alle klubblag i hver pulje. Avhengig av antall klubblag som deltar, blir det sluttspill mellom puljevinnere.

Antall deltakere pr lag: 4-8 spillere pr. lag, hvor 4 spillere stiller til hver match. Laget kan rotere på spillere fra runde til runde.
Spilleform: Terminliste med ulike spilleformer settes opp etter påmeldingsfristens utløp. Spilleformer kan variere mellom stableford, bestball, foursome og scramble. Det spilles med egne handicapregler innendørs.
Sluttspill: Minimum ¼ av deltakende lag går til sluttspill. Terminliste med matchdager over hvilke lag som møter hverandre settes opp etter påmeldingsfristens utløp.
Starttid: Lagene bestiller selv startider etter eget ønske innenfor gitte tidsfrister.
Antall runder: Avhengig av antall påmeldte lag.
Resultater: Resultatservice legges ut fortløpende på www.vestfoldgolfhall.no og i hallen.
Startkontingent: Gratis. Spill i matcher betales etter gjeldende satser.
Påmelding: På mail til post@vestfoldgolfhall.no innen 1. Desember 2017, eller direkte på tlf: 33 36 69 50.
Øvrig Info: Hvert lag oppnevner lagkaptein som er ansvarlig for laguttak til hver match. Men inntil 8 spillere pr. lag skal lagene i størst mulig grad spille på oppsatte matchdager. Dersom laget likevel ikke kan stille, kan det gis dispensasjon til å spille match før oppsatt matchdag. Et lag kan bestå av både dame- og herrespillere. Ved stor interesse, kan arrangør dele opp lag i en klubbserie og en seniorserie (50+). Terminliste over matchdager vil bli satt opp fortrinnsvis på lørdager. Liste over deltakende lag med kontaktinfo til lagkaptein på hvert lag i din pulje vil bli sendt deltakere.
Premiering: Vandrepokal til seirende lag. Premiering til 3 beste lag.