Vestfold Golfhall AS
OoM Vestfold Open 2020 – 2021
Damer
uke45 uke46 uke47 uke48 uke49 uke50 uke51 uke53 uke1 uke2 uke3 uke4 uke5 uke6 uke 7 uke 8 Sum
1 Gitte Røed 18 17 23 45 17 22 42 26 3 10 30 2 3 16 9 5 223
2 Anne Edvardsen 28 23 22 10 12 31 22 18 30 33 207
3 Mette Havnaas 23 30 19 30 26 9 9 15 22 6 5 12 30 26 4 2 202
3 May Britt Brynildsen 6 8 18 30 2 6 18 12 30 18 21 26 8 25 33 201
5 Heidi Havnås 13 15 39 17 22 6 15 16 2 14 31 13 14 14 33 188
6 Grethe Hansen 13 19 35 20 9 17 7 8 4 5 17 17 30 1 8 168
7 Elisabeth Hofer Dahl 5 14 9 33 3 39 6 2 25 30 161
8 Turid Kittelsen 28 9 3 5 12 1 6 10 22 17 14 45 157
9 Kirsten Sletta-Larsen 23 30 26 3 16 23 2 10 19 150
10 Kirsti Myhre 23 30 2 9 2 4 18 9 2 14 17 124
11 Heidi Snørteland 4 26 15 4 30 16 1 5 20 1 120
12 Heidi Aas 20 26 15 27 3 17 108
13 Anne Lene Veum 16 45 13 10 23 107
14 Ingvild Ormann 7 2 12 21 9 9 22 24 106
15 Solveig Gundersen 11 26 14 26 3 5 4 8 97
16 Eva Brekke 15 1 22 17 3 8 17 2 5 89
17 Kirsten Bogen 28 24 4 4 22 3 85
18 Kristina Tollefsen 30 26 16 72
19 Inger Nedre-Flo 33 12 9 17 71
20 Torill Fjeld 4 12 3 15 3 2 31 70
21 Kjersti Førendal 20 10 20 12 62
22 Eva Dahl 12 3 8 26 2 51
23 Tove Finne Røed 7 17 22 46
24 Torill Kihle 9 1 15 10 9 44
25 Mette Heck 7 4 3 19 33
26 Marit Holth 1 5 23 29
27 Audrey Mortensen 20 5 25
28 Trine Noreng 23 23
29 Britt Johansen 15 2 17
29 Anne Bech 5 12 17
31 Grethe Syversen 3 6 2 4 15
32 Astrid Landsnes 3 8 11
33 Inger-Butler Wang 10 10
33 Else Marie Skogsrud 10 10
35 Hanne Frølich 8 8
36 Hege Kristiansen 4 4