Medlemskap og priser 2022 - 2023

Vestfold Golfhall tilbyr følgende medlemskap:

Simulatormedlemskap
kr 1000,-

 • Rabatt på bruk av golfsimulator
 • Bruk av øvrige fasiliteter betales etter normalsatser

Fullt medlemskap
kr 2000,-

 • Rabatt på simulator
 • Fri bruk av puttingreen
 • Gratis matteleie (ved ledig kapasitet)
 • Halv pris på matteleie med svinganalyse

Gullmedlemskap
kr. 2500,-

 • Rabatt på simulator
 • Fri bruk av puttingreen
 • Gratis matteleie (ved ledig kapasitet)
 • 50% rabatt på bruk av matter med svinganalyse
 • 15% Rabatt på baneleie på padeltennis
 • 15% i proshop på Padelutstyr
 

Prisliste Vestfold Golfhall 2023 – 2024

   
     
Prisliste Drivingrange og Putting
   
 
Medlem
ikke medlem
Matteleie 30 min Gratis 80
Matteleie 60 min Gratis 150
Matteleie med svingmonitor, 30 min 80 160
Matteleie med svingmonitor, 60 min 140 250
Puttingreen pr. 30 min 0 80
     
Prisliste Simulator 2023 – 2024: (Gjelder både Trackman og Full Swing simulatorer)
   
 
Medlem
ikke medlem
Hverdag 10 – 16: 220 300
Hverdag 16 – 22: 250 330
Lørdag, Søndag og helligdager: 250 330
     
Prisliste Padel 2023 – 2024:
   
     
Hverdager 06 – 16: 310 360
Hverdager 16 – 24: 380 440
Helger og Helligdager: 380 440

.