Medlemskap og priser 2021 - 2022

Vestfold Golfhall tilbyr følgende medlemskap:

Simulatormedlemskap
kr 900,-

 • Rabatt på bruk av golfsimulator
 • Bruk av øvrige fasiliteter betales etter normalsatser

Fullt medlemskap
kr 1500,-

 • Rabatt på simulator
 • Fri bruk av puttingreen
 • 50% rabatt på matteleie
 • 50% rabatt på bruk av matter med svinganalyse

Gullmedlemskap
kr. 2000,-

 • Rabatt på simulator
 • Fri bruk av puttingreen
 • 50% rabatt på matteleie
 • 50% rabatt på bruk av matter med svinganalyse
 • 20% Rabatt på baneleie på padeltennis
 • 15% i proshop på Padelutstyr
 

Prisliste Vestfold Golfhall 2021 – 2022

   
     
Prisliste Drivingrange og Putting
   
 
Medlem
ikke medlem
Matteleie 30 min 30 60
Matteleie 60 min 50 100
Matteleie med svingmonitor, 30 min 60 120
Matteleie med svingmonitor, 60 min 100 200
Puttingreen pr. 30 min 0 60
     
Prisliste Simulator 2021 – 2022:
   
 
Medlem
ikke medlem
Hverdag 10 – 16: 220 290
Hverdag 16 – 22: 270 340
Lørdag, Søndag og helligdager: 270 340
     
Prisliste Padel 2021 – 2022:
   
     
Hverdager 06 – 16: 300 360
Hverdager 16 – 24: 360 440
Helger og Helligdager: 440 440

.