Trackman Studio

Trackman er en radar som måler “alt” i din golfsving. Dette er fremtidens golfverktøy som vil dukke opp på de fleste golfbaner i løpet av de neste årene. I Vestfold Golfhall kan du bruke trackman. Dette er en gavepakke til alle som ønsker å forbedre sin golf. Enkelt å bruke – enkelt å forbedre din golf på egenhånd. 

Vår oppgave er å påvise deler av din sving som du kan jobbe med og som gir deg en mer effektiv golfsving, rettere og lengre slag.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med oss for en time!

Trackman kan leies for et sesongabonnement, der du kan booke treningstimer med trackman. Alternativt kan du betale en leie pr. gang du bruker den.

Det er mange faktorer som påvirker hvordan ditt golfslag blir. Alle disse faktorene måles av en trackman. Dersom du ønsker å bruke trackman, noe du bør gjøre om du har tenkt til å trene i vinter, går vi gjennom disse faktorene med deg. Deretter forteller vi deg hva du kan trene på for å få en mer effektiv og stabil sving. De viktigste elementer i en golfsving er som måles av trackman er:

 • Svinghastighet:
  Svinghastigheten er hvor fort du svinger en golfkølle. Her måles hastigheten av golfsvingen i treffpunktet.
 • Svingplan:
  Svingplanet er hvilken retning golfkøllen beveger seg gjennom treffet i forhold til der du sikter. Trackman måler i antall grader om du svinger en såkalt “outside-in” eller en “inside-out” sving. Noen få spillere svinger også helt rett.
 • Køllehodevinkel:
  Her måles hvordan selve køllehodet er i det du treffer golfballen. Igjen måles dette i forhold til der du sikter. Svingplan og køllehodevinkel i treffpunkt innvirker på slagets retning og lengde.
 • Angle of Attack:
  Her måles hvordan du attakerer ballen. Det vil si hvor bratt golfkøllen kommer ned på ballen. Dette påvirker hvor mye spinn ballen får, som igjen påvirker lengde.
 • Ballspinn:
  Hvert golfslag setter spinn på golfballen. Mer spinn gir økt skru i ballen og for mange spillere kortere slag.
 • Smash-Faktor:
  Alle overnevnte faktorer, samt hvor på køllebladet du treffer ballen påvirker smash-faktoren. Dette er rett og slett ballhastighet delt på svinghastighet. Jo høyere denne faktoren er, dess lenger blir golfslaget. Dette forteller hvor effektivt du svinger.

Priser:

Sesongabonnement inklusiv 30 minutter leksjonstime:  kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.250,- for ikke medlemmer.

Førstegangs  instruksjonstime: kr.500,-  deretter

30 minutters leie:  kr. 150,- for medlemmer, kr. 250,- for ikke-medlemmer.